• อังกฤษ
  • ไทย
Banner Inner Page

เกี่ยวกับ MangGon Studio

Miss Aphapitch
เจ้าของกิจการ
นางสาวอาภาพิชญ์ วงศ์ประสิทธ์
การศึกษา:
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สาขา:
สาขาศึกษาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์:
Mrsupakorn
ศิลปิน/ที่ปรึกษา
นายศุภกร คำศรีสุข
การศึกษา:
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- คุณทหารลาดกระบัง
สาขา:
ศิลปศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์:

เอกลักษณ์

MangGon เขียนด้วยภาษาอังกฤษ ให้อ่านเป็นภาษาไทยว่า “มังกร” ผลิตภัณฑ์ของ MangGon
คือผลงานศิลปะที่ทำมาจากโลหะที่มีความแข็งแกร่งแต่ถูกนำเสนอด้วยเนื้อหา และเรื่องราวที่มีความประณีตพริ้วไหว
จากการได้รับแรงบันดาลใจในความงามของธรรมชาติหากจะกล่าวว่า
“ธรรมชาติจะขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนได้ฉันใด ผลงานของ MangGon ก็ย่อมเติมเต็มจิตใจให้อิ่มเอมได้ฉันนั้น”
น่าจะเป็นประโยคที่บ่งบอกความรู้สึกผลงานของเราได้ดีเป็นที่สุด

จุดเริ่มต้นของ

MANGGON STUDIO

MangGon Studio เริ่มต้นธุรกิจในปีพศ.2548 โดย คุณอาภาพิชญ์ วงศ์ประสิทธิ์ และ คุณศุภกร คำศรีสุข ซึ่งจบการศึกษาจากภาควิชาวิจิตรศิลป์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ด้วยความที่มีทักษะทางด้านศิลปะผสมกับความรักในงานออกแบบจึงพยายามนำความรู้ของทั้งสองอย่างมารวมกัน
ผลิตภัณฑ์ในช่วงแรกเริ่มของ MangGon นั้นก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านต่างๆที่ทำมาจาก ไม้สัก, ไผ่ และ กะลามะพร้าวโดยจะมุ่งเน้นการถ่ายทอดเนื้อหาของวัสดุออกมาในมุมมองที่แปลกใหม่ดูคล้ายงานศิลปะมากกว่าที่จะเป็นของใช้ และนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาเป็นงานศิลป์ ภายใต้แบรนด์ MangGon Studio โดยมีแนวความคิดของการเป็นงานศิลปะ ที่เข้าถึงง่ายตอบสนองกับความต้องการในเชิงปริมาณได้มีเอกลักษณ์และความร่วมสมัย

  • เริ่มจากการทำ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ในปี พ.ศ. 2544
  • ทำเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่ ในปี  พ.ศ. 2546
  • เริ่มผลิตชิ้นงานศิลปะสำหรับตกแต่งผนัง และ ประติมากรรม จากเหล็กในปี  พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบันหลายปีที่ผ่านมาเราได้สร้างสรรค์ชิ้นงาน ประติมากรรมฝาผนังมากมาย จากแผ่นเหล็ก ซึ่งเราสร้างขึ้นมาด้วยความภูมิใจ
Manggon Studio

Production

MANGGON STUDIO

We have a technique for forming by smashing and bending by the craftsmen to create volume and texture. That makes the flat metal sheet looks more unique and have the dimension. It also adds strength to the part of the art pieces are unique.

The last process for the art piece is color process. It’s the most important because that’s the point for propagate the perfection feeling. So this process has to manage by the expert technician that have experience and visual art. The first step in color process is preparing base color by powder coating. Which has the ability to adhere to metal and do not have water or thinner contain. Therefore, there is no danger from chemicals. After that we will use acrylic paint for additive colorful follow an imaginary as well as a painting by the artist.